Copenhagen Marathon 2021 – Event- & deltagerinformation

Event- & deltagerinformation – Copenhagen Marathon 2021

Nødvendige tilpasninger giver håb for Copenhagen Marathon 2021

Planlægningen af  dette års Copenhagen Marathon fortsætter, men løbet vil blive organiseret anderledes, end det plejer. For at det skal kunne lykkes at afvikle løbet, foretages der allerede nu omfattende ændringer for at tilpasse eventet til et reduceret deltagergrundlag og til de corona-restriktioner, der forventes at være gældende.

På denne side vil du kunne finde praktisk information om eventet. Informationerne opdateres, så snart de er tilgængelige.

Tid og sted

Løbet afholdes søndag den 16. maj fra kl. 9.30.
Start og mål rykkes i år til Øster Allé, København Ø (ved Parken og Fælledparken).

Pris

Det koster 710 kr. at deltage. Prisen er inkl. tidtagning, medalje og Nike T-shirt.

Tilmelding og aflysning

Hvis eventet må aflyses pga. corona, får deltagere automatisk tilbudt overflytning til 2022 eller refundering af deltagergebyret. Generelt er mulighederne for overflytning eller refundering udvidet i år. Læs mere i FAQ’en her

Ruten

Årets Copenhagen Marathon vil blive løbet på en 14 km rundstrækning med start og mål på Øster Allé ved Parken/Fælledparken. Se ruten her

Starttider og inddeling i startgrupper

Normalt er der fri indplacering i startfeltet ud fra ens forventede sluttid, men i år vil det være nødvendigt på forhånd at inddele alle deltagere i mindre startgrupper ud fra forventede sluttider. Inden inddelingen foretages, vil alle deltagere derfor blive bedt om at registrere sin forventede sluttid.

Grupperne kan forventes at skulle starte forskudt fra og med kl. 9.30.

Expo og udlevering af startpakke

Der vil blive afholdt en expo, hvor der udleveres startpakker med startnummer og Nike T-shirt. Expoen vil dog komme til at foregå i et corona-tilpasset format, evt. med begrænsede time slots, hvor man kan afhente.

Bagageopbevaring

Det vil formentlig blive muligt i mindre omfang at få opbevaret en taske under løbet.

Pace teams

Det er usikkert, om det vil være muligt at tilbyde pace teams til Copenhagen Marathon i år. Mere info følger.

Adgang til start- og målområdet

Mere information følger.

Transport til start og mål

Metro CityRingen går direkte til start- og målområdet. De to nærmeste Metro-stationer, som begge ligger inden for 500-1000 meter af startområdet, er:
  • Vibenhus Runddel st. (Fælledparken)
  • Trianglen st.
Man kan også med fordel tage S-tog til startområdet. De nærmeste S-tog-stationer er:
  • Nordhavn st. (1,8 km)
  • Østerport st. (2,1 km)
  • Svanemøllen st. (1,9 km)
Kørsel i bil frarådes kraftigt, dels pga. trafikomlægninger på dagen og dårlige parkeringsforhold. Tag i stedet bilen til en station i udkanten af København og skift til S-tog eller Metro.

Forplejningsdepoter på ruten

Der vil være forplejningsdepoter med jævne mellem undervejs på ruten, som tilbyder alt, hvad du som løber har brug for. Alle officials vil være iført mundbind/skærm og engangshandsker, ligesom der generelt vil blive tage de nødvendige foranstaltninger i forhold til corona.

Udlevering i mål

Al udlevering i mål vil foregå med de nødvendige tiltag til at forhindre smittespredning.

Omklædning og bad

Det er ikke sikkert, at der kan stilles bad og omklædning til rådighed. Mere information følger.

Eliteløbet

Information om eliteløbet kan findes her. Spørgsmål om eliteløbet kan rettes til [email protected]