Tidtagning

Tidtagning

Tidtagning foretages af Ultimate Sport Timing og sker via en chip, der er integreret på bagsiden af dit startnummer.

Startnummeret må ikke bøjes, ændres eller modificeres, da det kan ødelægge chippen.

Placering af startnummer

Det er vigtigt, at dit startnummer hele tiden er synligt placeret foran på brystet og ikke f.eks. på underkroppen. Hvis dit startnummer ikke er placeret korrekt, kan det forhindre korrekt tidtagning.

Efter løbet kan startnummeret smides væk.

Mellemtider

Alle deltagere får mellemtider for hver 5. km samt ved 21,1 km. På hver mellemtid er der opsat mellemtidsure, så du kan tjekke din tid (brutto).

Bruttotider og nettotider

Vinderne (top 20 M/K) af CPH Marathon og eventuelle mesterskaber afgøres altid på bruttotider. For alle andre deltagere vil det være nettotiden, dvs. tiden fra startstregen til målstregen, der gælder som den officielle tid.

Tidsgrænse

Løbets officielle tidsgrænse er fastsat til:

3 timer netto ved 21,1 km
6 timer netto i alt

Deltagere, der efter 3 timer netto ikke har passeret halvmaraton (21,1 km), eller som ikke er i stand til at fuldføre hele distancen på under 6 timer netto, gøres opmærksom på, at løbsledelsen forbeholder sig muligheden for:

  • at påbegynde ophævelse af trafikafspærringer hvorefter Trafik- og Færdselslovens almindelige bestemmelser skal overholdes
  • at påbegynde fjernelse af ruteafmærkninger (ruteofficials kan udlevere rutekort)
  • at påbegynde lukning af væskedepoter inkl. toiletter og samaritter samt målområde med forplejning
  • Der kan desuden ikke garanteres målvideo og tidtagning inkl. registrering af mellemtider

Hvis du udgår eller vælger ikke at gennemføre løbet, er det vigtigt, at du ikke krydser målstregen.

Henvend dig evt. til en official, som vil hjælpe dig videre eller til samaritterne, hvis du har brug for medicinsk hjælp.