Vi vil sætte et positivt aftryk

Copenhagen Marathon er organiseret af nonprofit idrætsforeningen Sparta Atletik & Løb. Som nonprofit idrætsforening gør vi os umage for at tage medansvar for det samfund, vi er en del af. Det gør vi blandt andet ved at skabe mulighed for at bevæge sig i en ren by, vise omtanke for vores lokale og globale miljø og tilbyde gode idrætsfaciliteter for alle – på tværs af sociale skel.

Vi har allerede indført en række initiativer og produktløsninger, der forbruger færre ressourcer og er mindre belastende over for miljøet og klimaet. Vi indgår også i tæt dialog med partnere, sponsorer, myndigheder og produktleverandører for at løse udfordringer og fjerne strukturelle barrierer, der står i vejen for nye, mere innovative og klimavenlige løsninger, der samtidig er økonomisk bæredygtige.

Som idrætsforening har vi også fokus på sociale initiativer. Vi ønsker at give tilbage til vores lokalsamfund og hjælpe andre foreninger i Københavnsområdet såvel som enkeltpersoner, der ellers ikke havde haft muligheden for at få denne type oplevelser.

Initativer vi allerede gør

Print on site af startnumre

Som noget nyt printer vi startnumre on site, når deltagerne afhenter deres startpakke. Det er med til at mindske spild af materialer for de deltagere, som er blevet forhindret i at deltage i løbet og ikke afhenter.

Plastfri kopper

Vi anvender bio-nedbrydelige 100% plastfri drikkekopper for at eliminere brugen af engangsplastik.

Vandflasker fra Aqua d’Or

Vi uddeler vandflasker fra Aqua d’Or lavet af 100% genbrugsplast. Panten doneres til SMIL-fonden, så husk at aflevere dit pant i de opstillede pantbure i målområdet.

Postevand

Vi serverer postevand på vores forplejningszoner der er tappet direkte fra byens brandhaner af Hofor for at undgå unødvendig transport og emballage.

Regnslag

Vi bruger bionedbrydelige regnslag lavet af majsstivelse.

Race bags

Vi bruger genbrugelige race bags lavet af genanvendeligt materiale.

Digital kommunikation

Vi har udskiftet trykt deltagermateriale ud med udelukkende digital kommunikation, herunder startkort, løberguides og anden deltagerinformation.

Konfetti

Vi bruger hverken konfetti, ikke-biologisk nedbrydelige balloner og lignende materialer under løbet.

Drop zones

På ruten har vi drop zones, hvor løberne kan smide emballage fra deres drikke- og energiprodukter. På den måde kan vi lettere opsamle alt skrald på ruten og passe bedre på vores lokalmiljø.

Social ansvarlighed

Vi støtter lokalmiljøet

Vi rekrutterer de fleste af vores frivillige gennem lokale sportsklubber og andre foreninger, hvor klubberne betales for det arbejde deres frivillige udfører. Tilsammen bidrager Sparta Atletik & Løb herigennem med 2,5 millioner kroner årligt til idrætten i København.